Böbrek Kanseri Nedir?

Böbrek Kanseri Nedir?

Böbrek Kanseri Tanımı

Böbrek kanseri sık olmamakla birlikte toplumda izlenebilir. Renal hücreli karsinom tipi en yaygın olan tipi olup aynı böbrekte birden fazla tümör olabileceği gibi iki böbrekte de aynı anda tümör gelişebilir.

Böbrek tümörlerinin erken tanısı hastanın sağkalım şansını belirlemek açısından önemlidir. Erken evrede saptanan tümörler tedaviye iyi yanıt verir ve sağkalım oranları yüksektir. Büyüyerek kan veya lenfatik sistem yoluyla vücudun diğer bölümlerine yayılan tümörlerde tedavi zor ve ölüm oranı yüksektir.

Belirtiler Nelerdir?

Renal hücreli karsinomanın primer belirtileri:

 • Ateş
 • Hipertansiyon
 • Travmaya bağlı olmayan yan veya sırt ağrısı
 • Halsizlik
 • İdrarda kan
 • Hızlı, açıklanamayan kilo kaybı
 • Bacaklarda ve bileklerde şişlik

Transisyonel hücreli kanserlerin de belirtileri aynı olup idrarda kan (hematüri) ve yan-sırt ağrısıdır.

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Böbrek tümörleri için en iyi tedaviyi, hastanın yaşı ve hastalığın yayılımını içeren genel sağlık durumu da dahil olmak üzere, birçok faktör belirler. Tedavi seçenekleri:

 • Cerrahi
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Hormon tedavisi
 • İmmünoterapi
 • Stereotaksik radyocerrahi

Cerrahi ile primer tümörün çıkarılıp vücutta kalmış olabilecek kanser hücrelerinin öldürülmesi için radyoterapi veya kemoterapi yapılması gibi, iki veya daha fazla tedavi seçeneği birleştirilebilir.