Laparoskopik (kapalı yöntem) sistektomi nedir?

Laparoskopik (kapalı yöntem) sistektomi nedir?

LAPAROSKOPİK (KAPALI YÖNTEMLE) MESANE KANSERİ (RADİKAL SİSTEKTOMİ) NEDİR ?

Mesane kanseri evrelemesinde PT2 tümör tanısı almış olan hastalarda sistektomi ve ileal loop diversiyonu altın standart yöntem olarak bilinir. Bununla birlikte sistektomi için uygulanan yöntemler sırası ile açık, laparoskopik ve robotik olarak bilinmektedir. Laparoskopik yöntem ile uygulanan sistektomilerde postoperatif dönemde daha az ağrı olması ve günlük hayata dönüşün daha hızlı olması avantajlarıdır.

Laproskopik işlem sırasında karın içine ulaşılması için 4 yada 5 adet port denilen aletler kullanılır. Bu aletler yardımıyla işlemler uygulanır. Mesanenin tamamen çıkarılması için 6-10 cm lik kesi uygulanır ve yine bu kesiden ileal loop diversiyonu uygulanır. Hastalar işlemin farklılığına göre 6 ila 10 gün arası taburcu edilir.