Prostatit Nedir?

Prostatit Nedir?

Prostat iltihabı - Prostatit Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Prostatit prostat organının iltihabi halidir. Genç erkeklerde sık izlenir. Ve 4 alt gruba ayrılır.

Prostat iltihabı 4 kategoriye ayrılmaktadır:

Akut bakteriyel prostatit: Prostat bezinin akut olarak (hızlı başlangıçlı) iltihaplanmasıdır.

Kronik bakteriyel prostatit: Prostat bezinin kronik (süreğen, müzmin) iltihabı, yineleyen prostat bezi iltihabıdır.

Kronik pelvik ağrı sendromu (KPAS): 3 aydan uzun süren, üreme sistemi ve idrar yollarını etkileyen ağrı ile beraber idrar yapmada ve cinsel fonksiyonlarda şikâyetler görülen sendromdur.

Semptomsuz iltihaplı prostatit: Herhangi bir belirtinin görülmediği, fakat yapılan testler sonucunda iltihap bulgularına rastlanan prostat iltihabı türüdür.

Prostat İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Akut bakteriyel prostatiti olan hastalarda: Hasta şikayetleri hızlı olarak ortaya çıkar. En belirgin olarak ortaya çıkan şikayetler;

  • Yüksek ateş, üşüme-titreme
  • İdrar yaparken şiddetli yanma hissi
  • Mesaneyi tam boşaltamama hissi

Kronik bakteriyel prostatiti olan hastalarda: Belirtiler akut bakteriyel prostatite benzer; fakat yüksek ateş yoktur. En belirgin belirtiler;

  • İdrar yaparken yanma hissi
  • Sık idrara çıkma ihtiyacı
  • Geceleri idrara çıkma ihtiyacı

Prostat enfeksiyonu tedavisi

Antibiyotik: Prostat iltihabında antibiyotik tedavisi önemli yer tutmaktadır.

Alfa blokerler: Hastaların önemli bir bölümünde işemede tıkanma belirtileri olduğu görülmektedir. Bu durumun tedavi edilmesinde alfa blokerler kullanılır.