Üreteropelvik darlık nedir?

Üreteropelvik darlık nedir?

Üreteropelvik Darlık (Böbrek çıkımında darlık)

Böbreklerde oluşturulan idrarın atılması için idrar üreterden mesaneye (idrar kesesine) iletilir. Büyük kısmı doğuştan olan üreteropelvik bileşke darlığı hastalığında bu lanal ile böbreğin bağlantı kısmında darlık olur ve tıpkı baraj kurulan göl givi böbrek içi havuz genişleyerek böbreğe baskı yapar ve zaman içinde böbreğin geri dönüşü olmayan hasarına yol açar.

Sıklıkla belirti vermemekle birlikte, yan ağrısı, idrarda kan ve enfeksiyon sıklığında artış gibi belirtiler gösterebilir.

Böbrek Çıkımında Darlık Teşhisi

Bebeklik çağında ve anne karnında tanı alındığı gibi yetişkinlik çağında yapılan ultrason ile de tanı alınabilir. Ultrason sonrası MAG-3 sintigrafi yöntemi ile böbrek çıkımındaki darlığın derecesi izlenerek tedavi gerektirip gerektirmediğine karar verilir.

Tedevi

Bu hastalığın bilinen ilaç ve medikal tedavisi olmayıp cerrahi en uygun tedavi yöntemidir. Cerrahi; endoskopik, açık, laparoskopik veya robotik yapılabilir.