Mesane kanseri nedir? Mesane kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Mesane kanseri nedir? Mesane kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Kanser Tanımı

Mesane, idrar kesesi diye isimlendirilen her iki böbrekten gelen idrarı depolayan bir organdır. Bu organın iç yüzeyinden kaynaklanan kötü huylu tümörlere mesane (idrar kesesi) kanseri denir.

Mesane kanseri, her yıl dünya üzerinde milyonlarca yetişkini etkileyen en yaygın kanserlerden biridir. Mesane kanseri erkeklerde kadınlarda olduğundan daha sık görülür ve genellikle her yaşta gerçekleşse de yaşlı yetişkinleri etkiler.

MESANE KANSERİ BELİRTİLERİ

İdrarda kan (hematüri) görülmesi en sık belirtisidir. Hematüreniz varsa, idrarınız parlak kırmızı veya kola renkli görünebilir. Bazen idrar farklı görünmeyebilir, ancak idrardaki kan idrarın mikroskobik muayenesinde tespit edilebilir. Kan sürekli görülmeyebilir. Aralıklı olabilir. Mesane kanserinin diğer bazı belirtileri şunlardır:

  • Çok sık idrara çıkma ihtiyacı
  • Çok ani idrara çıkma ihtiyacı
  • İdrara çıkma sırasında ağrı

Hematüri, tek başına mesanede kanser olduğunu göstermez. Buna neden olabilen başka durumlar da vardır. Örneğin, bir idrar yolu enfeksiyonu veya böbrek taşı da buna neden olabilir. Özellikle mikroskopik hematürinin bazı kişilerde önemli bir sorun olmaksızın mevcut olabileceğini bilmek gerekir. Mesane kanserinin varlığını göstermek için tanısal testler yapmak gerekir.

MESANE KANSERİ NEDENLERİ

Mesane kanseri, mesane içindeki hücreler anormal olarak büyümeye başladığında gelişir. Mesane kanserine neyin neden olduğu her zaman açık değildir ve mesane kanseri olan bazı kişilerin belirgin bir risk faktörü yoktur.

Mesane kanserinin olası nedenleri şunlardır:

  • Sigara ve diğer tütün kullanımı
  • Kimyasal maddelere maruz kalma ya da kimyasal maddelere maruz kalınan bir işte çalışmak
  • Geçmişte bağırsak kanseri gibi mesane yakın bir kanserle ilgili radyoterapi almak
  • Mesane astarının tahriş olması
  • Paraziter enfeksiyonlar

MESANE KANSERİ TÜRLERİ

Ürotelyal karsinom : Daha önce transitional hücre karsinomu olarak isimlendirilen ürotelyal karsinom, mesanenin iç kısmını oluşturan hücrelerde ortaya çıkar. İki ana tip transizyonel hücre kanseri bulunmaktadır.. Bu iki tip; kas-invazif olmayan (yüzeyel) mesane kanseri ve invazif mesane kanseri. Bunlardan hangisine sahip olduğunuzu bilmek önemlidir, çünkü tedavileri oldukça farklıdır.

Skuamöz hücre karsinoması : Skuamöz hücreli karsinom, örneğin bir enfeksiyondan veya uzun süreli bir idrar sondası kullanımından dolayı mesanenin kronik irritasyonu ile ilişkilidir. Skuamöz hücre mesane kanseri nadirdir.

Adenokarsinom : Adenokarsinom, mesanede mukus salgılayan bezleri oluşturan hücrelerde başlar. Adenokarsinomu da nadir görülür. Bazı mesane kanserleri, birden fazla hücre tipini de içerebilir.

MESANE KANSERİ TEDAVİSİ

Mesane kanseri için, tek başına veya birden çok tedavi ile kontrol altına alınır. Mesane kanseri tipine ve evresine göre farklı tedaviler uygulanır.

Eğer tümör yüzeysel ise, mesane mukozasından mesanenin kas dokusuna yayılmamışsa, mesanenin transüretral rezeksiyonu (TURB) ile tedavi edilir. İdrar yolu ile mesaneye bir sitokop yerleştirilir ve tümör kazınır veya yakılır.

Kanser mesanenin kas dokusuna yayıldıysa veya bunun riski varsa, radikal cerrahi seçilebilir. Bu, mesanenin tamamen çıkarılması ve prostatın çıkarılması anlamına gelir. Operasyondan sonra idrarın yapılmasını sağlamak için iki alternatif vardır. Bir ürostomi, idrarın bir stoma yoluyla bir ürostomi poşetine toplanması anlamına gelir. Bir başka alternatif, yedek mesane oluşturmak için bağırsağın bir kısmını kullanmaktır.

Kanserin tipine bağlı olarak, tümörün boyutu ve olası metastazlar, radyoterapi ve intravenöz kemoterapi de gerekli olabilir.

İyi bir prognoza sahip yüzeyel mesane kanseri, tümörün transüretral rezeksiyonu ile tedavi edilir. Operasyonla bağlantılı olarak veya hemen ardından, rekürrens riskini azaltmak için bir mesane ilacı damlatılır. Eğer yüzeyel tümör daha yüksek bir nüks riskine sahipse, hasta tekrarlayan ilaç damlatmalarıyla postoperatif tedavi edilir.

Bir erkek hastanın prostatı normal olarak ameliyatta çıkarılır, ancak üretra genellikle korunur. Bir bayan hastanın üretrası çıkarılır ve genellikle rahim ve yumurtalıkta çıkarılır. Cerrahi tedavi mümkün değilse, hastanın fiziksel durumu veya tümörün yeri gibi nedenlerle, kanser radyoterapi ile tedavi edilir.

Tanı anında, küçük bir azınlıkta metastaz bulunur (yaklaşık yüzde beş). Bu durumda, mesane çıkarma işlemini gerçekleştirmeme kararı alınabilir ve hasta radyoterapi veya kemoterapiye yönlendirilir. Metastazlanmış kanserlerde, radyoterapi, ağrı, akıntı, büyük bir tümör veya idrar yolu tıkanıklığının neden olduğu semptomları hafifletmek için palyatif tedavi olarak uygulanabilir. Metastatik bir kanser kemoterapi ile tedavi edilir. Sonuç olarak, metastazlar genellikle boyutta azalır ve hastalığın semptomları hafifletilir. Kemoterapi, bir hastanın metastatik kanserli sağkalımını ortalama altı ay uzatabilir.